LOGO EDWARDS POLE OCHRONNE

Oficjalna strona właściciela metody Edward’s League: www.edubears.pl

Angielski dla młodzieży 11-14 lat w Żukowie, Chwaszczynie, Kartuzach.

edwards glowne

Edward's League

Ambitna i niebanalna metoda nauczania

Metoda Edward’s League jest elementem najlepszej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w Polsce. Zajęcia prowadzone metodą Edward’s League są bardzo ambitne, a jednocześnie interesujące dla współczesnych dzieci. Kursanci porządkują swoją wiedzę z gramatyki i rozwijają umiejętności typu rozumienie ze słuchu czy komunikacja.

Metoda została stworzona dla uczniów szkół językowych lub prywatnych szkół podstawowych w wieku 11–14 lat (klasy 5–7) kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych zawierających materiał na poziomach A1–A2 (np. Teddy Eddie, Savvy Ed).

Na czym polega kurs?

Praca z tekstem

Umiejętność streszczenia i manipulacji tekstem pisanym. Nauka stylistyki i architektury stylistycznej treści.

Zasady gramatyki

Znajomość i umiejętność korzystania z 5 czasów gramatycznych i 10 kolejnych zagadnień gramatycznych.

Płynne mówienie

Umiejętność tworzenia wypowiedzi 1 minutowej na 90 tematów oraz prowadzenia dyskusji w parach i małych grupach w zakresie 64 pytań problemowych.

Bogate słownictwo

Znajomość co najmniej 462 nowych wyrazów i umiejętność wykorzystania ich w różnych kontekstach.

Rekomendowana
dalsza ścieżka

Potrzebujesz więcej wyzwań? Na kursie prezentujemy wiele ciekawych materiałów poszerzających zagadnienia z podręcznika, uczniowie zdobywają więcej pewności siebie pracując ze swoimi rówieśnikami.

Kiedy są gotowi do weryfikacji swoich umiejętności na międzynarodowym Egzaminie Cambridge, z wielkim zaangażowaniem ich wspieramy i pomagamy ten cel osiągnąć.

Pobierz E-book
O EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Napisany przez dyrektorkę metodyczną MyTime

FAQ

Jeśli dziecko chodziło wcześniej na ambitny kurs angielskiego na poziomie A1-A2 (np. Teddy Eddie, Savvy Ed) i ma wyrobiony nawyk powtarzania zdobytej wiedzy w domu (np. grając w gry językowe), kurs Edward’s League będzie odpowiedni do kontynuowania nauki. Przed rozpoczęciem kursu weryfikujemy poziom językowy dziecka, aby sprawdzić, czy poradzi sobie na tej ścieżce językowej.

Każdy kursant powinien mieć regularny kontakt z angielskim także po zajęciach. To ważne założenie kursu. Dlatego sugerujemy, aby przeznaczać łącznie ok. 2 godzin w tygodniu na powtórki i naukę słówek.

Zajęcia prowadzone metodą Edward’s League są bardzo ambitne, a jednocześnie interesujące dla współczesnych nastolatków. Kursanci doskonalą swoje umiejętności językowe, by móc z dużą swobodą komunikować się po angielsku, zachowując przy tym poprawność językową. Celem kursu jest nie tylko zdobycie samodzielności językowej, ale także możliwość uzyskania najwyższych wyników na egzaminach.

Oczywiście. 🙂 Na kursie przygotowujemy uczniów do swobodnego zdania egzaminu Cambridge na poziomie B1.