Egzaminy Cambridge

Egzaminy Cambridge

Jako jedyna szkoła w okolicy posiadamy status Centrum Przygotowującego do egzaminów Cambridge Assessment English. To oznacza, że w naszej szkole przeprowadzamy i przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów Cambridge.

Egzaminy przeprowadza u nas Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge PL 277

Nasze programy nauczania przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge, która są obiektywną miarą jakości nauczania w naszej szkole. W naszej szkole uczniowie mogą zdawać egzaminy na następujących poziomach:

YLE ( CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS dla YOUNG LEARNERS) są to motywujące testy językowe dla najmłodszych (dzieci 7-12 lat), które sprawdzają ich umiejętności językowe i pomagają wytyczyć dalszą ścieżkę rozwoju. Egzaminy YLE można zdawać na 3 poziomach:

Egzaminy dla dzieci

PRE A1 STARTERS (YLE STARTERS)

Pierwszy z trzech testów Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Zachęca do nauki języka angielskiego i zapewnia pozytywne wrażenia związane z testem językowym. Treści tekstów opierają się na  prawdziwych sytuacjach życiowych, bliskich uczniom.

Co potrafi uczeń przystępujący do egzaminu STARTERS:

 • odpowiadać na krótkie pytania
 • tworzyć krótkie wypowiedzi w języku angielskim
 • rozumie krótkie instrukcje w języku angielskim
 • przeliterować imiona, nazwy własne i podstawowe wyrazy

Jak wygląda egzamin STARTERS? Sprawdź

A1 MOVERS (YLE MOVERS)

Test MOVERS skupia się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

Co potrafi uczeń przystępujący do egzaminu MOVERS:

 • rozumie proste polecenia
 • przeprowadza podstawowe i krótkie rozmowy
 • rozumie proste ogłoszenia i instrukcje w języku angielskim
 • potrafi pisać krótkie notatki i zapiski w języku angielskim

 

Jak wygląda egzamin MOVERS?  Sprawdź

A2 FLYERS (YLE FLYERS)

Jest doskonałym sposobem na pokazanie, że dzieci radzą sobie używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym. Ma najwyższy poziom zaawansowania spośród trzech egzaminów YLE.

Co potrafi uczeń przystępujący do egzaminu FLYERS:

 • rozumie proste formy pisane w języku angielskim
 • porozumiewa się w prostych, codziennych sytuacjach
 • rozumie krótkie historie w języku angielskim
 • opowiada krótką historię na podstawie obrazków

Jakie korzyści daje uczniom przystąpienie do egzaminów YLE?

 • uczy pewności siebie i oswaja z sytuacją egzaminacyjną i emocjonalnie,
 • przygotowuje do bardziej zaawansowanych wyzwań egzaminacyjnych,
 • daje poczucie sukcesu (egzaminu nie można nie zdać, wynik podawany jest procentowo dla każdej sprawności językowej),
 • uczy koncentracji,
 • jest obiektywną miarą poziomu językowego na tle grupy wiekowej dziecka,
 • jest międzynarodowym certyfikatem wydawanym przez uznaną na całym – świecie instytucję,
 • każdy uczeń otrzymuje certyfikat Cambridge English, który pozwala cieszyć się z osiągnięć i jest nagrodą za trud nauki.

 

Jak wygląda egzamin FLYERS? Sprawdź

Egzaminy dla młodzieży

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS (PET for Schools) Kolejnym poziomem egzaminu, jaki można zdawać w naszej szkole po egzaminach YLE jest egzamin B1 Preliminary (PET), który poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1 wg CEFR). Zdanie egzaminu pokazuje, że potrafisz wykorzystać język angielski w pracy, nauce i podróży.Egzamin występuje w dwóch wersjach: dla dorosłych oraz dla uczniów, oznaczonej słowami „for Schools”. Obie wersje gwarantują ten sam certyfikat, natomiast tematyka zadań dostosowana jest do wieku zdającego. Jakie korzyści daje uczniom przystąpienie do egzaminów PET?
 • jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności,
 • potwierdza, że uczeń potrafi czytać teksty i artykuły w języku angielskim,
 • potwierdza, że uczeń wykazuje świadomość opinii i nastroju w mowie i piśmie w języku obcym,
 • uczy pewności siebie i oswaja z sytuacją egzaminacyjną i emocjonalnie przygotowuje do bardziej zaawansowanych wyzwań egzaminacyjnych
Jak wygląda egzamin PET? SPRAWDŹ

ZAPISY NA EGZAMINY CAMBRIDGE