Kursy indywidualne

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne są dla osób lubiących swobodę i pełną koncentrację lektora na swoich potrzebach.
Podczas zajęć jeden-na-jeden możliwe jest dostosowanie tematyki i tempa realizacji materiału do preferencji i zainteresowań kursanta.

Z doświadczenia wiemy, że lekcje indywidualne niekiedy mają postać spotkania, podczas którego wypracowana zostaje dobra relacja i atmosfera, kursantowi łatwiej zasugerować zmianę w sposobie dobierania materiału na zajęcia, a konwersacje stają się mniej sterowane i bardziej naturalne.

Można również spodziewać się szybszych efektów nauki, jako że kursant jest właśnie tą osobą, która odpowiadana na wszystkie pytania, czyta teksty i prowadzi konwersacje z lektorem.

Ponadto, istnieje możliwość zwiększenia ilości lekcji w roku. Z reguły nasze kursy składają się z 30 lekcji w danym roku szkolnym. Kursant na zajęciach indywidualnych może wyrazić chęć spotykania się częściej, tzn. w dni, które są wolne od zajęć dydaktycznych a nie są świętami lub dniami ustawowo wolnymi.

Lekcje indywidualne, podczas których kursant zdobywa pierwsze umiejętności i nabywa pewności siebie, bardzo często są wstępem do zajęć grupowych.
Osobnym przypadkiem może być zarówno chęć przygotowania się do Egzaminu CAMBRIDGE we wspólnie z lektorem ustalonym tempie.

Dzieciom i młodzieży rekomendujemy kursy grupowe, gdyż sytuacja komunikacyjna z rówieśnikami, czyli osobami o podobnym poziomie językowym, jest najbardziej zbliżona do sytuacji mogącej się wydarzyć w życiu codziennym.

Jednakże rozumiemy potrzeby uczniów, którzy znacznie odstają poziomem od swoich rówieśników (w górę lub w dół), mających indywidualny tok nauczania, mających specjalne potrzeby edukacyjne, dysleksję lub bardzo intensywnie rozwijają swoje pasje i z tego powodu potrzebują elastyczności ze strony lektora i szkoły językowej.

Co warto wiedzieć o zajęciach indywidualnych

W My Time spędzamy czas mądrze. Słuchamy potrzeb swoich klientów, a to pozwala nam celnie zaplanować ich naukę. Jesteśmy elastyczni i rozumiemy, że każdy z nas jest inny, dlatego motywujemy swoich kursantów do pracy i nauki, ale nie jesteśmy zbyt surowi w swoich wymaganiach. I przede wszystkim dbamy o jakość naszych lekcji, spełniając wewnętrzne standardy lekcji, realizując autorskie plany wynikowe i nieustannie szkoląc swoje umiejętności lektorskie.

Gdzie odbywają się zajęcia

Nasze zajęcia odbywają się w siedzibie głównej szkoły w Żukowie przy ul. Gdyńskiej 24a oraz w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 141.

Sale w My Time są przestronne i dobrze doświetlone dzięki czemu jest bezpiecznie i komfortowo. Zaprojektowana przestrzeń i wyposażenie jest odpowiednie dla każdego.

Zajęcia próbne

Rozumiemy, że każdy lubi podejmować przemyślane decyzje. Dlatego zapraszamy na pierwszą lekcję, po którym możesz zdecydować czy kontynuujesz kurs. Jeżeli zrezygnujesz, nie poniesiesz żadnych konsekwencji, a lekcja, w której brałeś udział będzie darmowa. 

Jeżeli w trakcie roku szkolnego dokończenie kursu będzie dla Ciebie niemożliwe – pamiętaj, że masz 1 miesiąc wypowiedzenia.

Startujemy 18.09!

Zapisz dziecko na angielski przed pierwszymi zajęciami