MYJUNIORS

Angielski dla dzieci 11-14 lat w Żukowie, Chwaszczynie, Kartuzach.

MyJuniors

Ambitny angielski dla dzieci 11-14 lat

Kompleksowo przygotowany program dla dzieci w wieku 11-14, bazujący na ambitnych podręcznikach Give Me Five i Beyond wydawnictwa Macmillan.

Lekcje są pełne ruchu, aktywności oraz edukacyjnych gier i ciekawych wyzwań. Wymagania dostosowujemy do wieku i możliwości uczniów, a także uwzględniamy założenia Podstawy Programowej.

Skuteczność kursu MY JUNIORS polega na systematycznym utrwalaniu materiału, stałym pogłębianiu zdobywanych umiejętności i regularnej praktyki komunikacyjnej. Gramatykę i słownictwo uczniowie poznają poprzez specjalnie przygotowane zadania powtórkowe.

Na czym polega kurs?

Praca z tekstem

Umiejętność streszczenia i manipulacji tekstem pisanym. Nauka stylistyki i architektury stylistycznej treści.

Zasady gramatyki

Znajomość i umiejętność korzystania z 5 czasów gramatycznych i 10 kolejnych zagadnień gramatycznych.

Płynne mówienie

Umiejętność tworzenia wypowiedzi 1 minutowej na 90 tematów oraz prowadzenia dyskusji w parach i małych grupach w zakresie 64 pytań problemowych.

Bogate słownictwo

Znajomość co najmniej 462 nowych wyrazów i umiejętność wykorzystania ich w różnych kontekstach.

Rekomendowana
dalsza ścieżka

Twoje rozpędzone umiejętności językowe napędzają cię do rozwoju w nauce języka angielskiego.

Teraz proponujemy Ci ścieżkę MyTeens, specjalnie stworzoną dla młodzieży w wieku 14-19 lat, abyś mógł osiągnąć jeszcze wyższy poziom biegłości językowej i przygotować się do przyszłych sukcesów.

Pobierz E-book
O EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Napisany przez dyrektorkę metodyczną MyTime

FAQ

Kurs MyJuniors został stworzony z myślą o motywowaniu dzieci do aktywnej komunikacji, rozwijaniu otwartości na rozmowę oraz wspieraniu ich w osiąganiu sukcesów szkolnych poprzez praktykę czytania ze zrozumieniem, aktywnego słuchania oraz regularne utrwalanie gramatyki.

Nowi uczestnicy kursu otrzymają pierwsze zestawienie postępów swojego dziecka na początku listopada, co pozwoli im lepiej zrozumieć jego dostosowanie się do grupy. Dodatkowo, rodzice będą regularnie informowani o postępach, w tym o poziomie słownictwa, umiejętnościach językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie), a także o mocnych stronach dziecka i sugerowanym kierunku jego rozwoju.

Tak, jesteśmy przekonani, że rozsądnie dobrana praca domowa przynosi wiele korzyści, i starannie przekazujemy tę świadomość naszym kursantom. Praca domowa obejmuje różnorodne zadania w ćwiczeniach oraz dostęp do atrakcyjnej aplikacji. Aktywność i uczestnictwo w zajęciach stanowią jedno skrzydło kursu MyJuniors, jednakże równie istotne jest drugie skrzydło – systematyczna, samodzielna praca w domu, niezbędna do osiągnięcia biegłości w języku.

Struktura zajęć oparta jest na wyznaczeniu celu danej lekcji, części powtórkowej (pogłębienia znajomości materiału), elementach systemowych (ćwiczenie mówienia oraz gramatyki) i części głównej zajęć.