Oficjalna strona właściciela metody Savvy Ed: www.edubears.pl

Angielski dla dzieci 8-10 lat w Żukowie, Chwaszczynie, Kartuzach.

Savvy Ed

Ambitna i niebanalna metoda nauczania

Metoda Savvy Ed to ambitna ścieżka nauki angielskiego, którą dziecko w wieku od 7 do 10 lat może dojść aż do poziomu Young Learners  –  Flyers (poziom A2 wg Rady Europy). Przeznaczona jest do uczenia języka angielskiego dzieci, które w przedszkolu uczestniczyły w ambitnych kursach językowych. Lekcje Savvy Ed będą dla Twojego dziecka krokiem milowym w stronę płynności językowej, momentem,  w którym wszystkie poznane wcześniej wyrażenia, zdania i zwroty zostaną utrwalone, zaktywizowane i wykorzystane do produkcji językowej.

Dzieci uczą się budować nowe zdania, precyzyjnie wyrażać myśli po angielsku, z czasem rozwijają umiejętność czytania, pisania, ale także rozwiązywania testów, bo również takim wyzwaniom w swoim życiu będą musiały sprostać. Nadrzędnym celem metody pozostaje jednak to, co nauka języka obcego daje nam przede wszystkim: umiejętność komunikacji i prowadzenia swobodnej rozmowy. Język angielski dla dzieci będzie przecież codziennie wykorzystywanym narzędziem dla pokolenia naszych dzieci. Mimo, że treści w stosunku do przedszkolnych są poważniejsze, nadal procesowi nauki języka na kursach Savvy Ed towarzyszy dobra zabawa!

Na czym polega kurs?

Komunikacja

dzieci muszą umieć swobodnie reagować na pytania i polecenia zadawane w języku angielskim.

Zasób słownictwa

dzieci muszą znać większość słów związanych z tematyką świata dziecięcego w języku angielskim (jedzenie, zabawki, ubrania, przedmioty w szkole, w domu itp.).

Rozumienie ze słuchu

dzieci muszą być w stanie zrozumieć proste, ale naturalne nagrania w języku angielskim, np. historyjki.

Umiejętność czytania

dzieci muszą dobrze czytać w języku polskim, muszą być w stanie poradzić sobie z czytaniem płynnie całych zdań, a nawet krótkich tekstów. Muszą też być w stanie przeczytać proste słowa i krótkie zdania w języku angielskim.

Rekomendowana
dalsza ścieżka

Jeśli Twoja pociecha ukończyła kurs metodą Savvy Ed rekomendujemy pozostanie na ścieżce egzaminacyjnej.

Na Twoje dziecko czeka kolejna wspaniała i ambitna metoda Edward’s League. 

Pobierz E-book
O EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Napisany przez dyrektorkę metodyczną MyTime

FAQ

 grupie Savvy Ed 1 dzieci skupiają się na rozwijaniu umiejętności czytania, w grupie Savvy Ed 2 więcej uwagi poświęca się umiejętności pisania, a w grupie Savvy Ed 3 rozwój wszystkich umiejętności językowych zostaje uzupełniony o naukę zasad gramatyki. Na każdym z poziomów kursu Savvy Ed oprócz wymienionych wyżej priorytetów, głównym celem jest dopracowywanie umiejętności mówienia.

W trakcie roku szkolnego przeprowadzane są zaliczenia poszczególnych elementów kursu, a opis poziomu opanowania przez dziecko tego materiału będzie widoczny w aplikacji dedykowanej do kursu. Dodatkowo przeprowadzany jest raz w semestrze próbny egzamin Cambridge, który pomaga dziecku zobrazować poziom jego umiejętności na ścieżce egzaminacyjnej.

Tak, uważamy, że mądrze zadana praca domowa przynosi wiele korzyści, a tą świadomość staramy się zakorzenić w naszych kursantach. Praca domowa to zadania w ćwiczeniach oraz w atrakcyjnej aplikacji. Obecność i aktywność na zajęciach to tylko jedna noga kursu Savvy Ed, i aby móc osiągnąć biegłość w języku, konieczna jest również druga noga, czyli regularna, samodzielna praca w domu.

Zajęcia są oparte na podręczniku, ALE wciąż jest dużo miejsca na zabawę, śmiech i radość z nauki. Mówimy stanowcze “nie” siedzeniu w ławce i monotonnemu wypełnianiu zadań. Oczywiście zależy nam na ćwiczeniu umiejętności skupienia i samodzielnej pracy, ale też wiemy jak duże znaczenie ma współpraca, dynamika i sama przyjemność z uczestniczenia w zajęciach.