Savvy Ed

Savvy Ed

Angielski dla dzieci Savvy Ed
8 - 10 lat w Żukowie, Chwaszczynie, Kartuzach.

Materiały zaczerpnięte ze strony https://edubears.pl/

Savvy Ed to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które kontynuują naukę języka angielskiego po mocnym programie przedszkolnym, np. metodą Teddy Eddie w szkołach językowych, lub prywatnych szkołach podstawowych. Jest to bardzo ambitna, a zarazem przyjazna metoda nauczania, przygotowująca naszych kursantów do zdania międzynarodowych egzaminów Cambridge Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers.

Wszystkie dzieci rozpoczynające poziom Savvy Ed 1 są przez nas testowane – oceniamy:

Umiejętności komunikacyjne

dzieci muszą umieć swobodnie reagować na pytania i polecenia zadawane w języku angielskim,

Zasób słownictwa

dzieci muszą znać większość słów związanych z tematyką świata dziecięcego w języku angielskim (jedzenie, zabawki, ubrania, przedmioty w szkole, w domu itp.),

Umiejętność rozumienia ze słuchu

dzieci muszą być w stanie zrozumieć proste, ale naturalne nagrania w języku angielskim, np. historyjki,

Umiejętność czytania

dzieci muszą dobrze czytać w języku polskim, muszą być w stanie poradzić sobie z czytaniem płynnie całych zdań, a nawet krótkich tekstów. Muszą też być w stanie przeczytać proste słowa i krótkie zdania w języku angielskim.

Na czym polega fenomen metody?

jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”)

jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy.

budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek

Założenia programu

Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:

EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ czyli "stopniowe narastanie" w zadaniach, powtórkach i w ułożeniu materiału językowego
KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły
SYSTEMY MOTYWACJE zostały wkomponowane w metodę - nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.
System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

Dlaczego warto u nas ?

Jaki jest dalszy krok?

Nie czekaj zapisz swoje dziecko już dziś na kurs SavvyEd i kontynuuj z nami naukę języka angielskiego